اومدي شبيه بارون دله من خسته خاكه
واسه اون نم نمه چشمات ، نميدوني چه هلاكه
نمي دوني ، نميدوني واسه من چقدر عزيزي
شايدم مي دوني اما منو باز به هم ميريزي
نمي دونم چي رازيه كه تو چشمات خونه كرده
هر چي هست اونقدر قشنگه كه منو ديوونه كرده
 
 
 
v67clajdndn5smz3a18r.jpg
 
 
 
قطار مي رود....تو مي روي..... تمام ايستگاه مي رود............
و من چقدر ساده ام كه سالهاي سال ،در انتظار تو
كنار اين قطار رفته ايستاده ام
و همچنان به نرده هاي ايستگاه رفته تكيه داده ام!!
 
 
 
makohblpsml8my6ou5fq.jpg
 
 
 
 
مثل كشيدن كبريت در باد
ديدنت دشوار است


من كه به معجزه ي عشق ايمان دارم
مي كشم
آخرين دانه ي كبريتم را در باد

هر چه بــــــادا بــــــــــاد!
 
 
ifygxck0uctni119bhdy.jpg
 
 
 
دفتري بود كه گاهي من و تو
مي نوشتيم در آن
از غم و شادي و روياهامان
از گلايه هايي كه ز دنيا داشتيم
من نوشتم از تو:
كه اگر با تو قرارم باشد
تا ابد خواب به چشم من بي خواب نخواهد آمد
كه اگر دل به دلم بسپاري
و اگر همسفر من گردي
من تو را خواهم برد تا فراسوي خيال
تا بدانجا كه تو باشي و من و عشق و خدا!!!
تو نوشتي از من:
من كه تنها بودم با تو شاعر گشتم
با تو گريه كردم
با تو خنديدم و رفتم تا عشق
نازنيم اي يار
من نوشتم هر بار
با تو خوشبخترين انسانم…
ولي افسوس
مدتي هست كه ديگر نه قلم دست تو مانده است و نه من!!!
 
 
1nxauoxsyyh83y6qy40s.jpg
 
 
 
خواستن ،هميشه توانستن نيست
گاهي فقط،
داغ بزرگي است
كه تا ابد بر دلت مي ماند
 
 
rch5rrtfog4xw8r04wy.jpg
 
 
رفت و آمد ،
 
رفت و آمد ،
 
اينقدر رفت و آمد

كه از ياد برد ، چيزي به نام ماندن هم وجود دارد!
 
 
06v4q4ritcp03x7keab.jpg
 
 
يادته زير گنبد كبود تو بودي و كلي آدماي حسود؟
تقصير همون حسوداست كه حالا
هستي ما شده يكي بود يكي نبود...
 
 
muwft6qxicrsutdsawn.jpg
 
 
 
 
كاش هميشه در كودكي مي مانديم
تا به جاي دلهايمان
سر زانوهايمان زخمي ميشد!...
 
 
ji43f8uzln5s1kfr868u.jpg
 
 
 
چه تقدير بديست !
 
من اينجا بي تو مي سازم

و تو، آنجا با او مي سازي...!!!
 
c6rs1awq9g5eixmxtln7.jpg
 
 
 
وقتي كه نيستي

باديدن هر صحنه عاشقانه اي

احساس يك پرانتز را دارم

كه همه ي اتفاقات خوب خارج از آن مي افتد
 
 
arg7fywzoa499vgbzdyk.jpg
 
 
مرا به ذهنت نه…. به دلت بسپار….

من ازگم شدن درجاهاي شلوغ

...ميترسم ...
 
 
x8rg78y22y27krowe8hr.jpg
 
 
 
برگـَـــرد..

يادتـــــ ــ ـ را جا گذاشتــــ ـــ ـي..

نمي خواهم عُــمري به اين اميد باشَـــ ـــ ـم

كه براي بُردنَش بر مي گردي ..
 
 
 
jbaymzn47yho1y1yyw.jpg